Projekti

Projekat ESSS

Projekat ESSS ima za cilj: 1) procenu i procenu potreba socijalnih naučnika oko socijalne ekonomije, 2) razvoj inovativnih alata koji mogu da podrže aktivno državljanstvo u životnom učenju, 3) informisanje učesnika o principima socijalne ekonomije i ispunjavanju lokalnih potreba, 4) prenos na njih socijalnih i preduzetničkih sposobnosti i kritičnog razmišljanja, 5) obuku ih kako da postanu socijalni preduzetnici, i konačno, i konačno da uđu na tržište rada.

Pored aktivnosti upravljanja i širenja, biće sprovedene i sledeće aktivnosti: 1) sprovođenje istraživanja za utvrđivanje potrebe učesnika za obukom, 2) stvaranje materijala za obuku učesnika u vezi sa socijalnim preduzetništvom, 3) obuka trenera da bi se osigurala održivost rezultata projekta, 4) pružanje obuke socijalnim naučnicima i 5) procena veština i znanja učesnika pre i posle obuke.

Rezultati ESSS-a uključuju: 1) proizvodnja materijala za obuku i radionica za obuku, 2) obuka socijalnih naučnika da steknu nove veštine, znanje i kompetentnost u vezi sa društvenim preduzetništvom, 3) kultiviranje sopstvenog pozitivnog stava učesnika i razvoj inovativnih ideja, 4) težnja učesnicima da deluju kao socijalni preduzetnici, 5) omogućavanje učesnicima da identifikuju staze karijere u novom polju, i 6) pomaganje učesnicima da se integriraju na tržištu.

image02

Naš rad

Rezultati ESSS-a uključeni

box01b

Procena i procenjivanje potreba socijalnih naučnika u društvenoj ekonomiji

box02

Razvijanje inovativnih alata koji mogu da podrže društvene nauke na polju društvenih preduzeća

box03

Komuniciranje sa učesnicima i širom evropskom publikom o principima socijalne ekonomije i ispunjavanju lokalnih potreba

Nedavna radna mesta

Najnovije vesti u projektu